Pelialan seminaareja Aalto Yliopiston jalanjäljissä

Kaytossa oleva kuva Pelialan seminaareja Aalto Yliopiston jalanjaljissa - Pelialan seminaareja Aalto Yliopiston jalanjäljissä

AEE eli Aalto University Executive Education järjesti vuonna 2018 seminaarin, jonka aiheena oli peleillä ansaitseminen eettisesti ja tuloksellisesti. Kyseistä seminaaria varten Helsinkiin saapui suoranaisia pelialan tunnettuja guruja ja seminaari oli niin antoisa, että siitä on hyvä ammentaa myös tulevia alan seminaareja varten! Ellet päässyt ottamaan osaa seminaariin, voit lukea sen annista tästä artikkelista tiiviissä pähkinänkuorimaisessa muodossa!

Seminaarin järjestäjät ja ajankohta

Seminaarin järjestivät Aalto University Developing Entrepreneurship (eli Aalto ENT) sekä International Game Developers Association (eli IGDA) Finland. Seminaariin otti osaa useita alan guruja, jotka tutustuttivat kuulijat pelialan ansaintalogiikkaan.

Post kuva Pelialan seminaareja Aalto Yliopiston jalanjaljissa Seminaarin jarjestajat ja ajankohta - Pelialan seminaareja Aalto Yliopiston jalanjäljissä

Seminaari järjestettiin 19. lokakuuta 2018 Otaniemessä Espoossa Aalto Design Factoryn tiloissa. Seminaarin esityksiä oli mahdollista päästä seuraamaan myös suorina lähetyksinä netin kautta. Näin osallistuminen seminaariin onnistui osallistujan asuinpaikasta riippumatta.

Seminaarin antia

Seminaarissa kuultiin useita pelialan guruja, suoranaisia legendoja, sillä seminaarissa Oscar Clark, Michail Katkoff ja Vesa Jutila jakoivat kokemuksiaan alan eettisistä ja tuloksellisista ansaintamalleista. Seminaari oli suunnattu pelialalla toimiville asiantuntijoille, pelintekijöille sekä korkeakouluopiskelijoille ja sen tavoitteena oli oppia ja luoda yhdessä jotakin uutta. Seminaariin toivotettiin tervetulleiksi myös alan ulkopuolisia toimijoita, sillä heidän avullaan seminaariin oli mahdollista liittää erilaisten toimialojen välillä käytävää keskustelua. Samalla myös muiden alojen toimijat saivat mahdollisuuden oppia uusia asioita tältä innovatiiviselta alalta.

Seminaarin aikana osallistujat pääsivät työstämään erilaisia ansaintamalleja toisten kanssa yhdessä. Tässä vaiheessa ansaintamalleja oli mahdollista käsitellä erilaisista näkökulmista käsin, kuten teknologian, erilaisten alustojen, etiikan, käyttäjien, tuotehallinnan tai pelisuunnittelun, näkökulmista.

Post kuva Pelialan seminaareja Aalto Yliopiston jalanjaljissa Seminaarin antia - Pelialan seminaareja Aalto Yliopiston jalanjäljissä

Seminaari tutustutti kuulijansa pelialan uusimpiin fasilitointi- ja tutkimusmenetelmiin. Lisäksi sen aikana käsiteltiin käytäntöjä, jotka on havaittu hyviksi ja toimiviksi. Seminaari pyrki tarjoamaan osallistujille kokemuksen, joka inspiroisi heitä ja valaisisi heidän tietään kohti pelialan huippua. Erityisen antoisaa osallistujille oli päästä työskentelemään seminaarin aikana pelinkehittäjien sekä muiden pelialan asiantuntijoiden opastuksessa. Tehtävissä hyödynnettiin oikeita tapausesimerkkejä ja osallistujat pääsivät työstämään aiheita, jotka liittyivät pelialalla ansaitsemiseen.

Suomalaiset ovat pelialan kärkeä

Suomalaiset pelialan ammattilaiset ovat maailman kärkeä. Yksi tärkeimmistä syistä tähän menestykseen on loistava suomalainen koulutusjärjestelmä. Koulutusjärjestelmämme loistava laatu on tullut esiin esimerkiksi Pisa-tutkimuksissa ja pelialan menestys vain vahvistaa tätä kuvaa! Kilpailu alalla on kuitenkin kovaa, ja kärkipaikan säilyttäminen vaatii kovaa työtä. Tästä syystä onkin tärkeää, että suomalaiset pelialan ammattilaiset käyttävät ja kehittävät jatkuvasti omaa osaamistaan. Juuri tästä syystä tällaiset seminaarit ovat niin kovin tarpeellista. Tällä alalla on opittava koko ajan jotakin uutta, jotta pysyisi alan huipulla.

Post kuva Pelialan seminaareja Aalto Yliopiston jalanjaljissa Suomalaiset ovat pelialan karkea - Pelialan seminaareja Aalto Yliopiston jalanjäljissä

Tällaiset seminaarit ovat tärkeitä inspiraation ja tiedon lähteitä ja ne auttavat varmistamaan suomalaisten paikan pelialan kärjessä jatkossakin. Oletko sinä ottanut osaa pelialan seminaareihin ja jos olet, mikä oli mielestäsi niiden parasta antia? Millaisia aihealueita toivoisit, että alan seminaareissa käsiteltäisiin ja keitä toivoisit luennoitsijoiksi alan seminaareihin? Odotatko jo kuumeisesti jotakin alan tulevaa seminaaria ja haluaisit jakaa siitä tietoa myös muille alasta kiinnostuneille? Otathan osaa sivustollamme käytävään keskusteluun ja autathan levittämään ajankohtaista tietoa alan seminaareista aktiivisesti eteenpäin! Näin voimme olla yhdessä mukana varmistamassa, että suomalaiset pysyvät jatkossakin kovasti kilpaillun peliajan huipulla!

Related posts